DO WIDZENIA, DO JUTRA...

tytuł oryginalny: Do widzenia do jutra

reżyseria: Janusz Morgenstern

występują: Zbigniew Cybulski, Teresa Tuszyńska, Grażyna Muszyńska

kraj i rok produkcji: Polska 1960

czas trwania: 80'

data premiery: 1960-05-25

original language: Polish

Ona, Francuzka, córka dyplomaty, od niedawna pełnoletnia. On, Polak, artysta teatralny, jeszcze do niedawna student. Spotykają się przypadkiem latem w Gdańsku, gdzie on opiekuje się teatrzykiem studenckim Tik-Tak. Marguerite (T.Tuszyńska) to nowoczesna, praktyczna dziewczyna, która podróżuje ze swoim ojcem i jak się wydaje, nie cierpi z powodu częstej zmiany miejsc i kręgu znajomych. W Gdańsku cieszy się zresztą wielkim powodzeniem. Jacek (Z.Cybulski) to romantyczny, młody mężczyzna, który marzy o idealnej miłości, odpornej na przyziemne realia. Zbliżą się do siebie na chwilę, mimo bariery językowej i rozbieżnych planów.

Filmowy teatrzyk Tik-Tak to w istocie legendarny gdański studencki teatrzyk Bim-Bom (1954-60), którego opiekunem artystycznym był właśnie Zbigniew Cybulski, wówczas aktor Teatru Wybrzeże. Do studentek i studentów Politechniki Gdańskiej dołączyli Bogumił Kobiela (współautor scenariusza razem z Cybulskim i Wilhelmem Machem) oraz studenci Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych: Jacek Fedorowicz i Wowo Bielicki. W filmie w epizodach zagrał również Roman Polański, a muzykę skomponował Krzysztof Komeda. W roli Marguerite – słynna „Tetetka”, czyli Teresa Tuszyńska, aktorka niezawodowa, laureatka konkursu „Przekroju” dla amatorek, popularna modelka „Mody Polskiej”. Debiut reżyserski Janusza Morgensterna zdobył nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Standfordzie (1961) – za reżyserię oraz w Melbourne (1961) – za zdjęcia Jana Laskowskiego.

She comes from France, she is a daughter of a diplomat, turned 18 recently. He comes from Poland, he is a theater artist, until recently a student. They meet by chance in Gdańsk in the summer, where the man looks after the Tik-Tak student theater. Marguerite (T. Tuszyńska) is a modern, practical girl who travels together with her father. She believes that the necessity of changing places and circles of friends is bad for her. In Gdańsk, she is adored by local boys. Jacek (Z.Cybulski) is a romantic, young man who dreams of perfect love, resistant to mundane reality of life. They get close to each other for a moment, despite the language barrier and different plans.

The Tik-Tak theater is actually the legendary Bim-Bom (1954-60) student theater from Gdańsk. Its artistic supervisor was Zbigniew Cybulski himself, an actor of the Wybrzeże Theater at that time. Students of the Gdańsk University of Technology were joined by Bogumił Kobiela (a co-author of the script together with Cybulski and Wilhelm Mach) and students of the Academy of Fine Arts: Jacek Fedorowicz and Wowo Bielicki. Roman Polański also played a cameo role in the film, the music was composed by Krzysztof Komeda. The role of Marguerite was played by the famous "Tetetka" - Teresa Tuszyńska. She was a non-professional actress, winner of the "Przekrój" competition for amateurs, popular model of "Moda Polska". Janusz Morgenstern's directorial debut won awards at the Stanford International Film Festival 1961 (direction) and in Melbourne in 1961 (photography by Jan Laskowski).